Начало
Вписани адвокати
Органи
Актуална информация
Решения
За членове
За контакти
Интернет връзки
English
<< Начало | Актуална информация |


Писмо

| Дисциплинарен съд - Пловдив
До АДВОКАТСКИ СЪВЕТ на АК – Пловдив

От ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪДУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


На 18.02.2010г. Дисциплинарният съд при АК-Пловдив разгледа въпроси относно изпълнението на задълженията на адвоката и мерки за постигане и съхраняване на коректно поведение, изискуемо от Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката.

I.Заявяваме пред Вас предложението ни за популяризиране сред
колегите на типични нарушения с оглед на избягването им, като предлагаме
текст, който да се отправи до тях, а именно-

"Дисциплинарният съд при АК-Пловдив призовава колегите да обърнат внимание на следните свои задължения, по които най-често възникват дисциплинарни нарушения, като:
1. адвокатът ежемесечно да заплаща дължимите вноски към Адвокатския съвет и Висшия адвокатски съвет:
2. адвокатът да има кантора в населеното място в района на Адвокатската колегия, чийто член е!
3. да пази книжата по делата в продължение на 5 години от приключването им и да върне на клиента оригиналните документи.
Колегите следва да повишават квалификацията си, включително чрез участие в организирани семинари, както и да се застраховат за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на задълженията им."
II. Относно реализиране на наказанието " ПОРИЦАНИЕ "
При анализ на дисциплинарната практика се оказва, че същото е често налагано. Но то остава лишено от смисъл, доколкото се отразява само в дисциплинарното дело на съответния адвокат, който обикновено не присъства на заседанието, поне за да го възприеме лично. Предлагаме да се въведе практика за подходящо запознаване на колегията със случаи на такова наказание, така че то да изпълнява своята роля.
III. Дисциплинарният съд намира, че са били многобройни случаите, в които адвокат не може да бъде открит на обявен служебен адрес, не поддържа КАНТОРА и не могат да му се връчват книжа. Отделно от практическите затруднения, посоченото съставлява дисциплинарно нарушение. С ясно съзнание за трудността на решаването на проблема, предлагаме постепенно, макар и в дългосрочен план, да се вземат мерки за констатиране на адвокатите без кантора, със съответните последици.


 
 
Back Home Top
         
© 2003, Aдвокатска колегия - Пловдив | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz